QiVisor Box збір та аналіз даних про ефективність лінії виробництва
QiVisor box - серверна програма
Це простий інструмент, що поєднує в собі онлайн візуалізацію, точність даних і KPI аналіз, що виконується "на льоту", за будь-який інтервал часу.
QiVisor Box є надійним, ефективним та недорогим технічним рішенням
Додаток QiVisor Box включає
Візуалізація виробничих ліній
Аналіз даних KPI, OEE
Ручне введення даних про простої, продукт, зміни
Звіти
В систему входять
Локальний сервер
ПЛК (Контролер)
Додаток “QiVisor”
Датчики - лічильники продукції
Для пояснення причин зупинки повільної машини необхідно з'ясувати причину простою, тобто, враховувати обладнання всієї лінії та зовнішні фактори.
Простій повільної машини - це простій всієї лінії. Простій повільної машини може бути наслідком простою інших машин або наслідком зовнішніх причин (немає матеріалів, немає енергоносіїв і т.д.).
Система реєструє простої, ґрунтуючись лише на сигналі одного дискретного датчика. Як правило, це датчик продукту, встановлений на найповільнішій машині з усього обладнання виробничої лінії.
ОДНА ЛІНІЯ - ОДИН ДАТЧИК
— Майстри змін або відповідальні за класифікацію простоїв люди визначають причини тривалих простоїв та класифікують простої за закладеним у програмі шаблоном
— Короткі зупинки, менше однієї хвилини, не реєструються для класифікації, підраховується їхня загальна кількість
ЗБІР ДАНИХ
— Усі тривалі простої, лінії тривалістю більше однієї хвилини, автоматично реєструються у базі даних
— З контролера вміст лічильників передається до бази даних на SQL сервері
— Сигнал із датчика продукту перетворюється на кількість виробленої продукції та тривалість простоїв. Ці дані постійно записуються в промисловому контролері, який виконує функцію проміжного автономного сховища даних на період від чотирьох днів до чотирьох тижнів
Система регистрирует простои основываясь
только на сигнале одного дискретного датчика.
Как правило, это датчик продукта, установленный
на самой медленной машине из всего оборудования производственной линии.
АНАЛІЗ ДАНИХ
Програма підраховує ефективність роботи лінії у вигляді KPI. Кількість і формули розрахунку KPI конфігуруються згідно з прийнятою в компанії методикою
Аналіз даних за будь-який час
Порівняльний аналіз за днями, тижнями, місяцями, кварталами, роками
Сортування та фільтрація даних за типами простоїв обладнання, вузлів, деталей
Порівняльний аналіз за змінами та форматами продукції, що випускається
Відстеження виконання цілей
Звітність в Excel за всіма лініями
Перший аркуш з повним списком всіх KPI для кожної лінії без деталізації за часовими інтервалами та будь-якими іншими параметрами
По одному аркушу з повним списком простоїв для кожної лінії
По одному аркушу з докладним KPI аналізом для кожної лінії
Задайте нам будь-які питання і підніміть ваше виробництво на новий рівень!
Хочете дізнатись більше?